Evniverse Safety

Модерната онлайн система за управление на инструктажи и безоопасност на труда

Всички функционалности

Запознайте се с Evniverse Safety – напълно функционална и модерна система, улесняваща провеждането на електронни инструктажи по безопасност и здравословни условия на труд.

Бързо, лесно и ефективно създаване на инструктажи по безопасност

Табло за управление на Evniverse Safety

Evniverse Safety Ви помага лесно и ефективно да създавате и провеждате обучения по безопасност на работното място. Независимо дали сте мениджър или отговорен за безопасността на труда (HSE), с Evniverse Safety можете лесно да проследявате кой от вашите служители е завършил инструктаж, техния прогрес и нуждата от повторно опресняване.

Редактор на инструктажи

Избор на структурата и съдържанието на инструктажите
Използване на текстове, линкове, изображения, видео
Предоставяне на допълнителни материали
Лесно определяне на целевата аудитория
Категоризиране и маркиране със специфични думи и термини
Възможност за добавяне на задания към служителите
Задаване на периодичност при необходимост
Автоматизирани имейл съобщения на записаните служители

Верификация на успеха след преминат инструктаж

Като допълнение към всички необходими функции за удобното създаване и управление на инструктажи, Evniverse Safety Ви предоставя още едно удобство – мощен Редактор за тестове.

С негова помощ можете лесно и бързо да оцените знанията на Вашите служители чрез:

Създаване на тестове от каталози с въпроси
Задаване ограничения за време при преминаване
Разнообразни вариации за тестове
Издаване на сертификати с индивидуален дизайн

Интуитивно управление

След като създадете Вашите инструктажи, Evniverse Safety ще Ви предостави лесно управление, като Вие определите кои служители трябва да преминат през съответния инструктаж/и и кога. Нашата система автоматично ще се погрижи да предприемете необходимите мерки и да не пропуснете нищо във връзка с безопасността на труда. В платформата на Evniverse Safety можете да използвате следните възможности, които улесняват административните процеси:

Създаване на групи от хора с еднакви дейности, за по-лесно управление
Групи от инструктажи, приложими за всички или определена група служители
Възможност за зачисляване на инструктаж на определен сътрудник
Задаване на краен срок за изпълнение на зачислени инструктажи
Автоматично проследяване на състоянието на изпълнение на инструктажи
Възможност за доброволно записване от служителите за курсове

Проследяване на прогрес при преминаване през инструктажи

Проследяване на зачислени инструктажи
Календар за по-лесно следене на крайни срокове
Автоматично запомняне прогреса на служителя
Възможност за задаване на въпроси към инструктажа

Администриране на потребители и права за достъп

Администрацията на Evniverse Safety е практична и удобна, а самата система е сигурна – чрез използваните съвременни стандарти и методи за достъп.

Контрол на функциите на администратор, мениджър и потребители
Управление на правата на потребителите
Създаване и управление на групи (за отдел, дейност и т.н.)