EVNIVERSE SAFETY

Модерна онлайн система за електронен инструктаж и организация на безопасността на труда

ЗАЩО SAFETY

Платформата Evniverse Safety е създадена да улесни всички фирмени дейности, свързани с безопасността на труда.

Администрация и права за достъп

Възможност за различни роли и контрол на функциите през тях: администратор, мениджър, създател на инструктаж, вътрешен потребител, външен потребител.

Избор на инфраструктура

Системата Ви ще бъде изградена на сървъри в Европейския съюз с висока достъпност (над 99%), завишена сигурност и изпълняващи всички законови нормативи, както и възможности за бекъп за възстановяване на платформата.

Високи стандарти за сигурност

SSL сертификат и HTTPS, проверка на паролата и 2FA (Two-Factor Authentication). Също така и възможност за въвеждане на допълнително ниво на сигурност чрез ограничаване до определен домейн.

Провеждане на онлайн тренинги

Възможност за обучение на мениджърите и създателите на инструктажи (хората, които отговарят за процесите, свързани с безопасността на труда), както и с вътрешнофирмени потребители.

Създаване на инструктажи

Практичен, мощен и лесен за използване Редактор на инструктажи с интуитивен интерфейс
Свободен избор на структурата и съдържанието, които желаете да предложите
Задаване на периодичност при необходимостта от повторени (напр. годишно опресняване)
Лесно използване и импортиране на текстове, линкове, изображения, видео материали и документи.

Управление и верификация

Създаване на групи от инструктажи, релевантни за всички или определени служители.
Автоматично проследяване на състоянието на изпълнение на инструктажи.
Пълна документация на една място – без дълго и сложно търсене и без пропуски.
Практичен, мощен и лесен за използване Редактор за тестове за проверка на успеха от изучаването съдържанието.
Създаване на тестове от каталози с въпроси, ограничение на време или брой опити, задаване на праг за преминаване.
Издаване на сертификати с индивидуален дизайн и унифициран номер за валидиране, както и възможност за QR код.

Evniverse Safety

Електронен инструктаж и организация на безопасността на труда

Свържете се с нас

Ние сме насреща за Вашите въпроси.